OTL re-integratie coördinatie

OTL staat voor een ontwikkelingsgerichte re-integratie in de maatschappij.

Onze werking, OTL Jeugd & Volwassenen, is een erkend multifunctioneel centrum (MFC) waar we verkeersslachtoffers begeleiden in hun nieuwe leven. Daarnaast ondersteunen we personen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel), ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en HSP (hooggevoeligheid)

Dit vertaalt zich in een individuele- én groepsbegeleidingen op maat doorheen alle levensdomeinen. Onder andere wonen, onderwijs, werken en psycho-emotioneel welzijn.

Begeleiding Bij Groeipad (BBG) is de rode draad, noem het een klein wonder, achter onze werking.

Een vaste Begeleider Bij Groeipad start een traject met de cliënt op. Hij is de spilfiguur doorheen het avontuur en coördineert bovendien het hele dossier.

Stapsgewijs re-integreert de cliënt op een volwaardige manier in de maatschappij. Doorheen de acht levensdomeinen (zie onder), staat de BBG’er naast de cliënt en ondersteunt waar nodig. Kortom, op het eigen tempo vindt de cliënt zijn talent en passie op een nieuwe weg in zijn leven.

Begeleiding Bij Groeipad doorloopt vier fases naar autonomie & re-integratie:

 • fase 1: volledige ondersteuning en stimulatie tot initiatief
 • fase 2: eigen initiatief met begeleiding en bijsturing
 • fase 3: zelfstandig handelen met ondersteuning
 • fase 4: opvolging naar volledige re-integratie

OTL werkt doorheen acht  levensdomeinen. Deze aanpak is gegroeid uit jarenlange ervaring en expertise.

Hoewel een cliënt vaak een vraag heeft binnen een specifiek domein, leert ervaring dat de levensdomeinen allemaal met elkaar verweven zijn. Gesteld dat vooruitgang binnen één domein afhankelijk is van vooruitgang in de andere levensdomeinen, betrekt deze aanpak het hele netwerk.

Door de hele context mee in rekening te nemen, garandeert OTL de voortgaande hulp en re-integratie in samenwerking met zowel het bestaande zorgnetwerk als het persoonlijk netwerk van de cliënt.

Begeleiding bij groeipad (BBG) is daarom een compleet en herhalend proces dat alle levensdomeinen in beschouwing neemt om een duurzame re-integratie te verzekeren.

Onderwijs

Onderwijs

Terug naar school

Diploma

Examencommissie

Tweedekansonderwijs

Werk

Werk

Doen

Talenten ontwikkelen

Solliciteren

(Eerste) werkervaring

Wonen

Wonen

Thuis

Zelfstandig wonen

Woon- & zorgnoden

Zelfredzaamheid

Juridisch/financieel

Juridisch/financieel

Complexe administratie & verzekering

Verstaanbaar

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Lichaam- & lichaamsbewustzijn

Lichaam- & lichaamsbewustzijn

Lichamelijk welzijn

Stressvrij

Veerkracht

Goed voelen

Psycho-emotioneel

Psycho-emotioneel

Zelfontplooiing & ontwikkeling

Mentaal evenwicht

Eigenwaarde

Geluk

Vrije tijd

Vrije tijd

Tijdsbesteding

Hobby’s

Eigenwaarde

Samen in maatschappij

Directe & sociale context

Directe & sociale context

Netwerk: familie & vrienden

Interactie

Draagkracht

Op één lijn

Meer info
economie in verbinding

OTL Jeugd & Volwassenen werkt samen met De Open Bakker.

Deze bakkerij staat bekend om zijn homemade atelier, dewelke regelmatig gebruikt wordt door de jongeren van OTL. In De Open Bakker vinden ze een eerste werkervaring. Dit zowel in het atelier als in de winkel zelf.

Met en zonder BBG leren ze zelfstandigheid en flexibiliteit binnen een veilige werkomgeving.

Dat is de economie in verbinding!

OTL is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). De financiering van een traject kent verschillende mogelijkheden:

 • RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)

OTL biedt rechtstreeks ondersteuning en begeleiding voor wie dit af en toe nodig heeft. Dankzij deze laagdrempelige ondersteuningsvorm, begin je meteen een traject. Een vermoeden van beperking dient aangetoond te worden. Als cliënt betaal je zelf een kleine eigen bijdrage. Meer informatie vind je hier.

 • MFC (Multifunctioneel Centrum)

Met een specifieke erkenning van het VAPH vind je ondersteuning op maat van de beperking bij OTL. Meer informatie vind je hier.

Vanaf 21 jaar heb je vervolgens recht op een PVB (Persoonsvolgend Budget)

 • OTL heeft door de jaren heen een grote expertise opgebouwd rond NAH en verkeersslachtoffers. Vanuit deze invalshoek wordt de verzekering betrokken.
 • Buiten Erkenning, dit wil zeggen dat je je eigen traject financiert.

Dit alles komt uitgebreid aan bod tijdens een intakegesprek.

Toen hij twee was, was Erkan het slachtoffer van een verkeersongeval waarbij zijn vader omkwam. Hij raakte zwaar gewond en was een hele tijd in coma. Hij hield er een ernstig hersenletsel aan over.

 

(meer…)
read more

Erkan (°1990)verkeersslachtoffer

Bart raakte toen hij vijftien was betrokken in een zwaar verkeersongeval. Hij lag vijf weken in coma en onderging een schedelboring en –lichting.

(meer…)
read more

Bart (°1991)verkeersslachtoffer

Peter was 23 toen hij in de Verenigde Staten, waar hij woonde en werkte, een auto-ongeluk kreeg. Hij raakte zwaar gewond, lag enkele weken in coma en werd daarna met het vliegtuig naar België overgebracht. Daar revalideerde hij langdurig en nu is hij opnieuw aan het werk.

(meer…)

Peter (°1979)

Tom werd op zijn negende gegrepen door een auto toen hij de straat overstak. Hij lag een maand in coma en revalideerde daarna jarenlang.

(meer…)

Tom (°1992)verkeersslachtoffer

Toen Koen 14 was, werd hij als fietser aangereden door een auto. Hij lag acht weken in coma.

(meer…)

Koen (°1987)verkeersslachtoffer

Toen Ellen veertien was, werd ze met een hersenontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Een week lang werd ze in een kunstmatige coma gehouden. Daarna volgde een lange weg van herstel en revalidatie: drie maanden ziekenhuis, zeven maanden Pulderbos en anderhalf jaar in het OTL.

(meer…)
read more

Ellen (°1991)hersenontsteking

Dries raakte betrokken in een verkeersongeval toen hij vijftien was. Hij lag een zevental weken in coma en begon daarna aan zijn revalidatie.

(meer…)
read more

Dries (°1988)verkeersslachtoffer

Dieter was het slachtoffer van een uit de hand gelopen car jacking. Hij raakte zwaar gewond, lag in coma en verbleef tien weken in het ziekenhuis. Na een lange revalidatie is hij weer aan het werk.

(meer…)
read more

Dieter (°1977)hersenletsel

Toen hij zeventien was, kreeg Jo een ongeval met zijn motorfiets. Hij lag ongeveer zes weken in coma.

(meer…)
read more

Jo (°1988)
Opstart OTL

OTL engageert zich tot:

 • een gelijkwaardige verhouding tussen cliënt en hulpverlener
 • een streven naar maximale autonomie van de cliënt
 • ieders eigenheid te erkennen en hier zorgvuldig mee om te gaan
 • collegialiteit ten aanzien van alle betrokken partners, zowel intern als extern
 • indien nodig een onafhankelijke derde partij te betrekken
 • respect voor de wet inzake patiëntenrechten: zoals onder andere dossiervorming, communicatie met derden, privacybescherming, overdracht van gegevens …

Hierbij staan authenticiteit, onvoorwaardelijk positieve ingesteldheid, empathie en respect centraal.