OTL staat voor verkeersslachtoffers met een andere aanpak, erkend & gesubsidieerd door het VAPH.
We begeleiden verkeersslachtoffers en hersenletsel na trauma naar re-integratie in de maatschappij.

We werken:

 • ontwikkelingsgericht
 • in 4 fasen
 • binnen een gecoördineerd netwerk
 • vraaggestuurd
 • Op 8 levensdomeinen

 

Begeleiding Bij Groeipad doorloopt vier fases naar autonomie & re-integratie:

 • fase 1: volledige ondersteuning en stimulatie tot initiatief
 • fase 2: eigen initiatief met begeleiding en bijsturing
 • fase 3: zelfstandig handelen met ondersteuning
 • fase 4: opvolging naar volledige re-integratie

OTL werkt doorheen acht  levensdomeinen. Deze aanpak is gegroeid uit jarenlange ervaring en expertise.

Hoewel een cliënt vaak een vraag heeft binnen een specifiek domein, leert ervaring dat de levensdomeinen allemaal met elkaar verweven zijn. Gesteld dat vooruitgang binnen één domein afhankelijk is van vooruitgang in de andere levensdomeinen, betrekt deze aanpak het hele netwerk.

Door de hele context mee in rekening te nemen, garandeert OTL de voortgaande hulp en re-integratie in samenwerking met zowel het bestaande zorgnetwerk als het persoonlijk netwerk van de cliënt.

Begeleiding bij groeipad (BBG) is daarom een compleet en herhalend proces dat alle levensdomeinen in beschouwing neemt om een duurzame re-integratie te verzekeren.

Onderwijs

Onderwijs

Terug naar school

Diploma

Examencommissie, Tweedekansonderwijs

Levenslang Leren

Werk

Werk

Vind je talent

Passie

Solliciteren

(Eerste) werkervaring

Wonen

Wonen

Thuis

Zelfstandig wonen

Woon- & zorgnoden

Trek je plan

Juridisch/financieel

Juridisch/financieel

Verzekeringsdossiers

Complexe administratie

Aanvragen VAPH

Verantwoordelijkheid

Mobiliteit

Mobiliteit

Trek je plan

Rijbewijs

Openbaar Vervoer

Oriëntatie

Gezondheid

Gezondheid

Lichaamsgerichte therapie

Coaching

Traumaverwerking

Fysiek, mentaal, emotioneel & energetisch

Vrije tijd

Vrije tijd

Tijdsbesteding

Hobby’s

Eigenwaarde

Samen in maatschappij

Directe omgeving

Directe omgeving

Netwerk: familie & vrienden

Interactie

Draagkracht

Begrip

Meer info

OTL is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Trajecten kennen volgende financieringen:

 • RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp),

OTL biedt rechtstreeks ondersteuning en begeleiding voor wie dit af en toe nodig heeft. Dankzij deze laagdrempelige ondersteuningsvorm, begin je meteen een traject. Een vermoeden van beperking dient aangetoond te worden. Als cliënt betaal je zelf een kleine eigen bijdrage. Meer informatie vind je hier.

 • MFC (Multifunctioneel Centrum)

Met een specifieke erkenning van het VAPH vind je ondersteuning op maat van de beperking bij OTL. Meer informatie vind je hier.

Vanaf 21 jaar heb je vervolgens recht op een PVB (Persoonsvolgend Budget)

 • OTL heeft door de jaren heen een grote expertise opgebouwd rond NAH en verkeersslachtoffers. Vanuit deze invalshoek wordt de verzekering betrokken.
 • Buiten Erkenning, dit wil zeggen dat je je eigen traject financiert.

Dit alles komt uitgebreid aan bod tijdens een intakegesprek.

Erkenningsnummers:

MFC 305.1107
RTH 305.1567
VZA 305.1755

 

Toen hij twee was, was Erkan het slachtoffer van een verkeersongeval waarbij zijn vader omkwam. Hij raakte zwaar gewond en was een hele tijd in coma. Hij hield er een ernstig hersenletsel aan over.

 

(meer…)
read more

Erkan (°1990)verkeersslachtoffer

Bart raakte toen hij vijftien was betrokken in een zwaar verkeersongeval. Hij lag vijf weken in coma en onderging een schedelboring en –lichting.

(meer…)
read more

Bart (°1991)verkeersslachtoffer

Peter was 23 toen hij in de Verenigde Staten, waar hij woonde en werkte, een auto-ongeluk kreeg. Hij raakte zwaar gewond, lag enkele weken in coma en werd daarna met het vliegtuig naar België overgebracht. Daar revalideerde hij langdurig en nu is hij opnieuw aan het werk.

(meer…)

Peter (°1979)

Tom werd op zijn negende gegrepen door een auto toen hij de straat overstak. Hij lag een maand in coma en revalideerde daarna jarenlang.

(meer…)

Tom (°1992)verkeersslachtoffer

Toen Koen 14 was, werd hij als fietser aangereden door een auto. Hij lag acht weken in coma.

(meer…)

Koen (°1987)verkeersslachtoffer

Toen Ellen veertien was, werd ze met een hersenontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Een week lang werd ze in een kunstmatige coma gehouden. Daarna volgde een lange weg van herstel en revalidatie: drie maanden ziekenhuis, zeven maanden Pulderbos en anderhalf jaar in het OTL.

(meer…)
read more

Ellen (°1991)hersenontsteking

Dries raakte betrokken in een verkeersongeval toen hij vijftien was. Hij lag een zevental weken in coma en begon daarna aan zijn revalidatie.

(meer…)
read more

Dries (°1988)verkeersslachtoffer

Dieter was het slachtoffer van een uit de hand gelopen car jacking. Hij raakte zwaar gewond, lag in coma en verbleef tien weken in het ziekenhuis. Na een lange revalidatie is hij weer aan het werk.

(meer…)
read more

Dieter (°1977)hersenletsel

Toen hij zeventien was, kreeg Jo een ongeval met zijn motorfiets. Hij lag ongeveer zes weken in coma.

(meer…)
read more

Jo (°1988)

MISSIE

We staan voor:

 • een volwaardige re-integratie in de maatschappij van verkeersslachtoffers, personen met een hersenletsel na trauma. We stimuleren het aanwezige potentieel.
 • het zichtbaar maken van de onzichtbare gevolgen van het hersenletsel na trauma.

OTL inspireert en stimuleert externen om samen duurzame, originele projecten te ontwikkelen.

 

VISIE

Bij OTL staat de cliënt centraal. Vanuit een totaal menszijn groeit de cliënt en krijgt de cliënt inzicht in zijn/haar talenten, passies en uitdagingen.

OTL staat voor:

 • Ontwikkelingsgericht
 • Op maat
 • Vraaggestuurd
 • In een gecoördineerd netwerk
 • In 4 fasen
 • Op 8 levensdomeinen

Voor verkeersslachtoffers,
een andere aanpak.