Aan 't Werk - Werkateliers binnen OTL

Via verschillende ateliers zet OTL in op re-integratie. Waarom is dit belangrijk?

 • In een veilige omgeving vinden de cliënten een eerste werkervaring
 • Ze leren de waarden en normen van werken op hun eigen tempo
 • Cliënten ontdekken talenten en leren deze gebruiken
 • De overstap naar ‘werken’ verkleinen

Werken van het bakkersatelier & crea atelier zijn te koop, zowel via onze verschillende events als aan de deur. Cliënten ervaren waardering over hun eigen werk, en dat allemaal puur, met liefde & natuurlijk!

Bakkersatelier
 • motoriek oefenen
 • recepten volgen
 • werkwijze plannen
 • puur, liefde & natuurlijk
 • verkoop
Crea Atelier
 • expressie & uiting
 • emoties benoemen & vorm geven
 • fijne motoriek oefenen
 • fantasie gebruiken
 • projecten afwerken
 • verkoop
Talentgevonden.nu
 • werken op events
 • talenten inzetten
 • eten maken & opdienen
 • muziek
 • optreden & dans
Zorgboerderij
 • @Tuinboerke
 • de natuur in
 • contact met dieren
 • dieren verzorgen
 • moestuin
 • groene zorg