Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) 

Het VAPH erkent en subsidieert OTL Jeugd & Volwassenen als zorgaanbieder van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH, erkenningsnummer 305.1567).

Vanuit rechtstreeks toegankelijke hulp biedt OTL Jeugd & Volwassenen (mobiele/ambulante) begeleidingen aan (individueel/in groep) aan minder- en meerderjarigen met een (vermoeden) van een beperking, die af en toe ondersteuning vragen en/of in afwachting van intensievere, niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning.

Neem hiervoor rechtstreeks contact op met OTL.

Multifunctioneel Centrum (MFC) 

Het VAPH erkent en subsidieert OTL Jeugd & Volwassenen als multifunctioneel centrum (MFC, erkenningsnummer 305.1107).

OTL Jeugd & Volwassenen biedt intensievere ondersteuning aan jongeren tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) aan. Deze begeleidingen (mobiele/ambulante) gaan door tijdens de schooluren (schoolvervangend) en/of zijn schoolaanvullend.

Voor ondersteuning vanuit MFC is een jeugdhulpbeslissing nodig.

Vergunde zorgaanbieder (VZA)

Het VAPH erkent OTL Jeugd & Volwassenen als Vergunde Zorgaanbieder (VZA, erkenningsnummer 305.1755).

Meerderjarigen met een persoonsvolgend budget kopen ondersteuning in via cashbesteding.

OTL Jeugd & Volwassenen biedt dagondersteuning (in groep), individuele psychosociale begeleiding en globale individuele ondersteuning aan.

Buiten Erkenning (eigen financiering) 

We ondersteunen verkeersslachtoffers en personen met een hersenletsel na trauma zonder erkenning.

Verzekeringsdossier

OTL Jeugd & Volwassenen bouwt een grote expertise op rond verkeersslachtoffers. We ondersteunen verkeersslachtoffers en personen met een hersenletsel m.b.t. hun verzekeringsdossier. We doen beroep op een onafhankelijk juridisch consulent.