Wat is een hersenletsel na trauma?

Een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of hersenletsel na trauma is een onomkeerbare breuk in de levenslijn ten gevolge van een hersenbeschadiging rond of na de geboorte, ten gevolge van een neurologische gebeurtenis.

Bij ‘traumatisch hersenletsel’ ontstaat de oorzaak buiten het lichaam (vb. een verkeersongeval, een harde klap tijdens een vechtpartij, een val,…). Bij ‘niet traumatisch hersenletsel’ ontstaat het proces in het lichaam (vb. hersenbloeding, herseninfectie, tumor, zuurstofgebrek, epilepsie,…)

De gevolgen van een hersenletsel na trauma zijn zeer divers, van zichtbaar tot onzichtbaar. Mede door de duur en de ernst van het letsel en de delen van de hersenen die zijn beschadigd. Mogelijke gevolgen zijn:

  • Neurologische gevolgen vb. verlamming, verstoord zicht,
  • Emotionele schommelingen
  • Beperkte impulscontrole
  • Vergeten
  • Geheugenproblemen

Ten derde is ook de invloed van coma belangrijk om te benoemen. Tijdens de coma zijn sommige delen van de hersenen minder of onvoldoende. Dit is een gevolg van het letsel, er ontstaat geen nieuwe schade meer.

Re-integratie

De hersenen besturen alle lichaamsfuncties en zijn onderverdeeld in functie van het deel dat ze besturen. Hieruit volgt dat alle menselijke gedragingen door de hersenen worden bepaald. Revalideren van een niet-aangeboren hersenletsel is een langdurig proces, voor de rest van het leven van de cliënt. Het slachtoffer en de omgeving ervaren een grote impact door het onverwachte, plotse ontstaan van het letsel en de veranderingen hiervan.

Na de eerste revalidatie komt de cliënt terug in de vertrouwde context en wordt de werkelijke impact van het hersenletsel zichtbaar: schools traject stagneert, sociale contacten vallen weg, stopzetting hobby’s, emotionele schommelingen,…

Het zelf-beeld en toekomstperspectief van de persoon met hersenletsel wordt grondig door elkaar geschud, waardoor er een kloof tussen verleden en heden ontstaat. Het verwerkingsproces is een ingewikkeld en diepgaand proces om alles te begrijpen en de ‘oude’ situatie los te laten. Daarom is het van groot belang om de impact van het hersenletsel te begrijpen en nieuw toekomstperspectief te creëren.