Een gecoördineerd aanpak

Vanuit het Ministerie van Welzijn  is OTL Jeugd & Volwassenen erkend als Multifunctioneel Centrum (MFC), Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Vergunde Zorgaanbieder (VZA).

OTL is ontstaan vanuit onze expertise op vlak van verkeersslachtoffers en personen met een niet-aangeboren hersenletsel (hersenbloeding, hersenhumor,…). De gevolgen van een hersenletsel zijn zeer verschillend. De zichtbare (fysieke) gevolgen zijn duidelijk. De onzichtbare gevolgen (vb. cognitieve en emotionele problemen, gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen) zijn moeilijker te bevatten. We maken het onzichtbare zichtbaar voor de cliënt en zijn omgeving.

We vertrekken vanuit de hulpvraag van de cliënt, werken op maat, ontwikkelingsgericht, binnen een gecoördineerd netwerk.

Traject op maat van de cliënt

[Slider met woordje uitleg per levensdomein]

De cliënt start een traject op maat met een Begeleider Bij Groeipad (BBG). De BBG ondersteunt de cliënt op 8 levensdomeinen, evalueert en coördineert het traject.

 1. directe omgeving
 2. medisch en lichamelijk welbevinden
 3. psycho-emotioneel welbevinden
 4. onderwijs
 5. werk
 6. wonen
 7. juridisch/financieel
 8. vrije tijd

Op weg naar volledige autonomie

Begeleiding Bij Groeipad doorloopt 4 fases naar autonomie:

 • fase 1: volledige ondersteuning en stimulatie tot initiatief
 • fase 2: eigen initiatief met begeleiding en bijsturing
 • fase 3: zelfstandig handelen met ondersteuning
 • fase 4: opvolging naar volwaardige re-integratie in de maatschappij

Ontwikkelingsgericht

De focus ligt op de persoon achter de diagnose, rekening houdend met de beperking en de mogelijkheden. We trainen met materiaal dat relevant is voor de cliënt. We baseren ons op de stelling dat het brein een plastisch orgaan is dat zich continu en levenslang aanpast en ontwikkelt onder invloed van leren en stimuleren (Gemedieerd leren).

Binnen een gecoördineerd netwerk

We creëren een optimaal en efficiënt netwerk van alle betrokken diensten. We stellen de eigenheid van iedere partner in het traject in functie van de begeleiding van de cliënt. Er is een intense samenwerking en overleg tussen interne en externe betrokkenen (het kind, de ouders, de verwijzer(s), de medische partners, de therapeuten, de school,…).

Vrijwillige medewerkers ondersteunen onze werking. Voor de behandeling of opvolging van het verzekeringsdossier doen we beroep op een onafhankelijk juridisch consulent. Voor bemiddeling bij vb. klachten, onenigheid, de procedure van beëindiging van een begeleidingstraject,… betrekken we een onafhankelijke derde.