OTL - CENTRUM VOOR RE-INTEGRATIE

 

Onze meerwaarde

OTL staat open voor iedereen die ontwikkelingsgericht wenst te werken.

We hebben een unieke expertise omtrent NAH-problematiek, waaronder verkeersslachtoffers. We merken dat onze ontwikkelingsgerichte aanpak voor iedereen een meerwaarde vormt. Daarom dragen we deze graag zo breed en zo ver mogelijk uit.

Op OTL werken we aan de hand van de rode draad en voor de jeugd- en volwassenwerking spreken we van begeleiding bij groeipad (BBG).

Hieronder wordt kort de rode draad toegelicht. Info over BBG vind je terug op de pagina van OTL Jeugd & Volwassenen.

De Rode Draad

De rode draad staat voor een gecoördineerde aanpak op maat.

Deze aanpak brengt alle levensdomeinen samen. Daarnaast werkt hij op verschillende niveau’s: fysiek, emotioneel, mentaal en zingeving.

Vanuit een hulpvraag wordt een individueel traject op maat opgestart. Het traject wordt geëvalueerd en aangepast aan de hand van de dringende noden van de cliënt.

Door met een open en brede kijk de cliënt te benaderen, verandert zijn beleving.

Een open communicatie tussen cliënt en zijn netwerk, de ondersteuners van de groepspraktijk en begeleiders van OTL Jeugd & Volwassenen garandeert dit herhalend en holistisch proces.

Onze Historiek

2004 – Opstart OTL met zes therapeuten op zelfstandige basis en twaalf vrijwilligers.
De zoektocht naar erkenning start bij het ministerie van onderwijs.

2005 – Zoektocht naar erkenning bij ministerie van welzijn en financiële ondersteuning.

2008 – Eerste erkenning in combinatie met MPC Terbank (administratie mede gedragen door Terbank).

2012 – Erkenning 20 plaatsen MFC, ministerie van welzijn/VAPH: uitdaging om onze methode in wetgeving in te passen

2013 – Verhuis naar grotere locatie in centrum Herent. Start van De Open Bakker: een sociaal-economisch bakkersatelier dat ruimte biedt voor een eerste werkervaring.

2014 – Erkenning als RTH-dienst: rechtstreeks toegankelijke hulp.

2017 – Uitbreiding erkenning RTH.

 

Toekomstmuziek:

– Opstart project doorstroomhuizen: re-integratie op vlak van zelfstandig wonen.

– Opstart extra werkateliers: schrijnwerkerij naar voorbeeld van het bakkersatelier, gekoppeld aan sociale-economie.

OTL methodiek aanscherpen en uitdragen.