Breincafé

Breincafé – Brein in Reset

Op vrijdag 15 maart organiseerde OTL Jeugd & Volwassenen een breincafe! Dit deden ze in samenwerking met Support Team NAH.

Dit hield onder andere in dat er ervaringen uitgedeeld werden. Dit zowel onder lotgenoten als hulpverleners en organisaties. Onder begeleiding van Guy Lorent, werden verschillende standpunten besproken.

Een leerrijke namiddag over niet-aangeboren hersenletsels en de effecten hiervan!

De breincafés zijn dus een metafoor om van elkaar dingen te leren. Daarnaast ook om wegwijs te maken in het “breinzorglandschap”. Uiteraard geen betere manier om dit te doen met een koffie en een heerlijke homemade snack van De Open Bakker.

Bedankt aan alle aanwezigen. Jullie maakten van deze eerste editie een succes!