Wat werk ik binnen OTL?

Expressie therapie
Doel : Psycho-emotional and stress-release
Medium : Expressieve beeldvorming
Exteriorisatie van opgeslagen (soms verdrongen) psycho-emotionele informatie…. Wat mensen zien en kunnen voelen, geloven ze …
De bewustwording verloopt veel efficienter dankzij de implicatie van zichtbaarheid en tastbaarheid.

Via Expressieve beeldvorming :”Levenslandkaart” in 2d
wordt duidelijk gemaakt wie je bent in relatie tot je eigen context.
Je maakt als het ware je eigen “Levenslandkaart”… Op deze manier worden balansen en disbalansen zichtbaar gemaakt, niet enkel op psycho-emotioneel vlak, maar ook op structureel en organisatorisch vlak.
Duidelijk aantoonbare oplossingen kunnen op deze manier zeer makkelijk gevonden worden.

Via Expressieve Beeldvorming “emoties/gedachten” in 2d (mogelijk 3d)
worden, al dan niet verdrongen emoties, gedachten, problemen …losgemaakt. Je innerlijke wereld wordt in beeld gebracht en krijgt zichtbaarheid. Op deze manier worden je emoties visueel tastbaar en bespreekbaar gemaakt. De beeldvorming wordt dan ook samen met de persoon uiteengerafeld en besproken. Je voelt je uiteindelijk heerlijk verlicht. De ballast kan beetje bij beetje overboord gegooid worden!
Na het releasen, is de persoon veel ontvankelijker voor welke behandeling dan ook!
Energetica therapie

Doel: Behandeling van het mentale lichaam met numerologie
Via je ratio wordt je mentale lichaam bewust gemaakt. Bewustwording met snelle groeimogelijkheden als gevolg. “Wie Ben Je”. Eindelijk krijg je inzicht in jezelf en je leven.
Je snapt waarom, je kent je minder goede kanten en weet je met zekerheid waar je goed in bent.
Doel : Behandeling van het fysische, emotionele en spirituele lichaam
Medium : Chromotherapie, Energetic Healing, Cranio – Sacraal therapie (I.O.)
Jouw energetische staat wordt gemeten en eventueel vastgelegd in enkele grafieken.
Deze grafieken verstrekken informatie over de staat waarin je verkeert.
Samen bespreken we deze informatie indien nodig.
Hierna wordt bepaald welke punten op het lichaam behandeld moeten worden.
De behandeling gebeurt aan de hand van acupressuur met chromofilters en/of
energetische healing en/of cranio – sacraal therapie (i.o.) zodoende de disbalansen te compenseren.
Na de behandeling wordt de energetische staat opnieuw gemeten.
Op deze manier kan men de evolutie van de persoon bekijken.

Colour consultancy
Na de nodige behandelingen, krijgt de persoon als toetje een Kleuren-
Consultatie. Een persoon die er goed uitziet, heeft een goed gevoel over zichzelf en heeft zoveel meer zelfvertouwen!

 

Prijs?

Expressietherapie: 1 uur : € 60
Energeticatherapie: 1uur : € 60
Colour Consultancy: 3 uur : € 110 ( excl. kleurenpaspoort)