Wie ben ik?

Ik ben Linda Maria De Lausnay. Mijn basisopleiding is licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie aan de K.U.Leuven met specialisatie psychomotorische therapie voor volwassen psychiatrische patiënten. Nadien volgden als vervolmaking o.a. de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding, methode Hendrickx (KOH), Bobath, Functionele bewegingsleer (Klein-Vogelbach), Cardiovasculaire revalidatie, Urinaire incontinentie- en bekkenbodemreëducatie, Psychomotorische behandeling van afwijkende lateraliteit, Vestibular Rehabilitiation, etc.

Mijn opleiding in de Fasciatherapie ben ik gestart in 2002 aan het European College of Fasciatherapie in Drongen en nadien studeerde ik Somato-Psychopedagogie aan de Universidade Moderna in Lissabon. Sinds 2010 werk ik aan een doctoraat aan de Fernando Pessoa University (UFP) in Porto dat de impact van fasciatherapie onderzoekt bij mensen met post-traumatisch stress syndroom ten gevolge van foltering.

Hoe werk ik binnen OTL?

Als fasciatherapeute kan ik een brug slaan tussen de zuivere fysieke benadering en de psychische benadering van de klachten. Om die reden heeft de fasciatherapie dan ook onmiddellijk haar plaats gevonden binnen het multidisciplinaire behandelingsconcept waar ze een meerwaarde betekent. Fasciatherapie  is een vernieuwende behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard. Het is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt.

De therapie slaagt op het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. 98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel. Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, het humeur, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat de fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen.

Als kritische ontwikkelingsbegeleider benader ik de mens als een persoon-in-ontwikkeling met respect en begrip voor zijn tekortkomingen en onvermogen, rekening houdend met wat de persoon actueel is en kan.

Prijs?

1 uur : € 55