Wie ben ik?

Mijn naam is Linda Maria De Lausnay. Eerst volgde ik een basisopleiding in de kinesitherapie en motorische revalidatie aan de K.U. Leuven. Hieruit volgde een specialisatie psychomotorische therapie voor volwassen psychiatrische patiënten. Vervolgens heb ik me verder gespecialiseerd in onder andere de  Kritische Ontwikkelingsbegeleiding, methode Hendrickx (KOH)en functionele bewegingsleer.

De opleiding fasciatherapie ben ik in 2002 gestart. Daarnaast studeerde ik somato-psychopedagogie, dit wil zeggen het verband tussen het lichaam en de psyche mee onderzoeken. Sinds 2010 werk ik aan een doctoraat over de impact van fasciatherapie bij mensen met een post-traumatisch stress syndroom ten gevolge van marteling.

 

Hoe werk ik binnen OTL?

De Rode Draad

Mijn werk staat in verbinding met het programma van persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.

Fascia

Fascia betekent letterlijk bindweefsel. Aangezien bindweefsel 98% van ons lichaam beslaat, speelt het een belangrijke rol in ons lichamelijke functioneren. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in ons mentaal functioneren.

Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloedt het de graad van spierspanning. Dat heeft vervolgens effect op  de bloedcirculatie en de hormoonhuishouding. Hierop reageren ook het stresssysteem, de manier van emotioneel reageren, het denken en bijgevolg ook het gedrag. Concluderend is het logisch dat fascia een sleutelpositie inneemt in het ontstaan van klachten en aandoeningen.

 

Als kritische ontwikkelingsbegeleider benader ik de mens als een persoon-in-ontwikkeling. Het is een vorm van individuele hulpverlening. De methode houdt rekening met alle aspecten die het menselijke gedrag bepalen. We gaan uit van wat de persoon kan in plaats van wat hij zou moeten kunnen.

Vanuit de Rode Draad begeleid ik zowel jongeren en volwassenen van OTL als cliënten van de OTL groepspraktijk.

Prijs?

1 uur : € 55

Een afspraak maken kan via het onthaal.