Wie ben ik?

Ik ben Elien De Sutter. In 2015 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. Ik ben orthopedagogie begonnen vanuit mijn grote interesse in mensen, en kinderen en jongeren in het bijzonder. Steeds stort ik me op dezelfde vragen: Hoe gaan mensen met elkaar om? Welke waarden vinden we belangrijk?

Zelf ben ik een hooggevoelig persoon. Bijgevolg kijk en beleef ik bepaalde situaties op een andere manier. Door deze eigen inzichten en ervaringen geef ik hooggevoelige cliënten inzicht en duiding. Dit in verschillende uiteenlopende situaties waar je mogelijk tegen aan loopt.

Vanuit een passie om creatief aan de slag te gaan, bijvoorbeeld via (koor)zang, muziek en theater,  ga ik ook professioneel op zoek naar hoe creativiteit (in al zijn vormen) kan bijdragen aan de vooruitgang die ik samen met mijn cliënten wil bereiken.

Hoe werk ik binnen OTL?

De Rode Draad

Binnen OTL begeleid ik de cliënt door alle facetten van ‘een systeem’ te belichten. Dit sluit aan bij de gedachte van OTL zelf:  alles is verbonden met elkaar en we gaan samen op zoek naar onze rode draad. Elke persoon, en zeker kinderen en jongeren, is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving.

Orthopedagogie

Vanuit dit idee, begeleid ik kinderen, ouders, grootouders en andere zorgfiguren. In een gezin heeft iedereen een plaats: elke persoon heeft zijn/haar kwaliteiten, een mening en zijn/haar eigen bedenkingen. Ik bekijk deze als een geheel. Zo kan ik iedereen samen tegemoet  komen. Ik start mijn therapie met de ouders, bekijk met hen wat de vragen, noden en bedenkingen zijn en ga doorheen het traject op zoek wie hier verder kan aan bijdragen.

Mijn focus ligt dus hoofdzakelijk op ouderbegeleiding: opvoedingsondersteuning aanbieden, concrete tips en tricks meegeven. Daarnaast ondersteuning bieden aan ouders over hoe ze kunnen inspelen op specifieke situaties.

Zodoende bied ik ook de nodige aandacht en begeleiding voor de kinderen/jongeren zelf. Zodat ook zij een steun kennen in de zoektocht naar hun plaats in het gezin, school, groep, … of het leven zelf.

Prijs?

1 uur: €60