OTL is erkend en gesubsidieerd door het VAPH.
(Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.)

  • RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)

Beperkte ondersteuning, begeleiding en dagopvang met een kleine eigen bijdrage.
(Erkenningsnummer: 305.1567)

  • MFC (Multifunctioneel Centrum)

Specifieke ondersteuning voor jongeren tot en met 21 jaar met een erkenning.
(Erkenningsnummer 305.1107)

 

  • OTL heeft door de jaren heen een grote expertise opgebouwd rond NAH en verkeersslachtoffers. Vanuit deze invalshoek wordt de verzekering betrokken.
  • Buiten Erkenning (eigen financiering)
OTL 2018
OTL 2018

Jaarverslag te verkrijgen op aanvraag.