OTL Groepspraktijk

Welkom bij OTL Groepspraktijk. Hierin nemen verschillende therapeuten de gecoördineerde manier van werken op. Dit zowel op de fysieke, emotionele, energetische als mentale aspecten van de mens in zijn geheel. Deze aanpak is gegroeid uit expertise en eigen ervaringen. Dit is de rode draad in onze werking.

De OTL-Groepspraktijk is ontstaan vanuit het aanbod ondersteunende therapieën voor jongeren en volwassenen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).

Deze therapieën worden nu aangeboden voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij klachten van diverse aard: lichamelijk, stressgerelateerd, chronische pijn, psycho-emotioneel, neurologisch,…

De therapeuten van de OTL-Groepspraktijk werken op zelfstandige basis en hanteren de gangbare tarieven.

 

U kan bij ons terecht voor

  • vrije consultatie
  • Stressrelease – De rode draad
  • diepgaand werk
OTL re-integratie groepsfoto

Vrije consultatie

Maak een keuze uit ons ruim aanbod aan ondersteuners en therapieën

Een Algemene hulpvraag ?

Vul een intakeformulier in en we komen graag bij u terug.

016 23 69 96

Stressrelease - De rode draad

In de stressrelease wordt intensief gewerkt om het eigen evenwicht terug te vinden. Door psycho-emotioneel lichaamswerk wordt in de eerste plaats het stress gehalte verlicht en wordt gericht gebouwd aan een diepere zelfkennis en een bewustzijnsontwikkeling.

016 23 69 96

Diepgaand werk

Bij diepgaand werk bouwen we verder op de stressrelease. Een stressvrij lichaam is dan ook de voorwaarde om deze fase aan te vatten.

In het traject diepgaand werk wordt samen gezocht naar zelfrealisatie. Hier werken we aan persoonlijkheids- en talent ontwikkeling aan de hand van bewustzijnsverruiming.

016 23 69 96

Ethische code

OTL engageert zich tot:

  • een gelijkwaardige verhouding tussen cliënt en hulpverlener
  • een streven naar maximale autonomie van de cliënt
  • ieders eigenheid te erkennen en hier zorgvuldig mee om te gaan
  • collegialiteit ten aanzien van alle betrokken partners, zowel intern als extern
  • indien nodig een onafhankelijke derde partij te betrekken
  • respect voor de wet inzake patiëntenrechten: zoals onder andere dossiervorming, communicatie met derden, privacybescherming, overdracht van gegevens …

Hierbij staan authenticiteit, onvoorwaardelijk positieve ingesteldheid, empathie en respect centraal.

Voorwaarden annulatie

Een afspraak kan je tot 2 werkdagen op voorhand kosteloos annuleren. Bij laattijdige annulatie wordt er € 30 aangerekend.

 

Dit bedrag wordt geschonken aan het fonds OTL Jeugd & Volwassenen voor hulpvragers met beperkte financiële middelen.

Heb je interesse om ons team te vervoegen?

Werk je graag mee in ons gecoördineerd verhaal?

OTL verhuurt praktijkruimte voor een, twee of drie dagen per week.

neem hier contact met ons op