Levensdomeinen

Om de verdergaande zorg en hulp te garanderen werkt OTL met acht levensdomeinen. Enerzijds vertrekt de begeleider bij groeipad vanuit de eerste hulpvraag en anderzijds coördineert hij of zij het traject, en dit in samenspraak met de cliënt. We werken samen met het netwerk van de cliënt en de zorgpartners. Daardoor creëren en verzekeren we de rode draad voor de cliënt. De ervaring leert, dat blokkades binnen een domein verholpen worden door stappen te zetten binnen andere domeinen. De begeleider bij groeipad (BBG)  volgt dit proces nauwgezet op. Daarnaast begeleidt hij de cliënt in zijn traject naar volwaardige re-integratie

De Rode Draad

 

We erkennen acht levensdomeinen:

Onderwijs

Ten eerste terug de draad oppikken op school. Het zelfstandig behalen van een diploma via examencommissie, tweedekansonderwijs of andere uitdagingen in verband met leren. Zowel in samenwerking met de school als het CLB, een zorgcoördinator en derden wordt er gezocht naar een educatief toekomstplan binnen onderwijs.

Werk

Een zinvolle job- of dagbesteding. Hierbij staat ‘doen’ centraal. Daarom gaan we samen talenten verkennen, solliciteren en veilig aan de slag kunnen. Zowel met diensten zoals GTB als VDAB wordt een zinvolle toekomst uitgebouwd.

Wonen

Een gepaste omgeving voor de cliënt, weliswaar aangepast aan de woon- en zorgnoden. Onder andere bouwen aan een thuis waar zelfredzaamheid en verder gaande zorg gegarandeerd zijn. Zodoende vertaalt dit zich vaak in de stap naar zelfstandig wonen.

Juridisch-financieel

Een verstaanbare weg in complexe administratie. In het bijzonder verzekeringsdossiers maar ook contracten afsluiten bij wonen en werk. Met de bedoeling zelfredzaam te worden in het doorlopen van de formele processen die bij het leven horen.

Vrijetijd

Een zinvolle tijdbesteding. Bijvoorbeeld het zoeken naar een hobby. Zoeken naar hoe geluk en eigenwaarde kunnen groeien. Samen eigenheid vinden en erkenning geven aan jezelf en de maatschappij.

Lichaam en lichaamsbewustzijn

Zorgen voor een veerkracht. Nog belangrijker, een stressvrije en gezonde lichamelijke balans door verschillende technieken zoals kinesitherapie, ademhaling- en ontspanningsoefeningen, braingym, yoga, shiatsu …

Psycho-emotioneel

Jezelf kunnen ontplooien. Zoeken naar zelfkennis en een mentaal evenwicht. De eigenwaarde, veerkracht en de nodige inzichten om gelukkig en creatief in het leven te staan.

Directe en sociale context

Het netwerk van de cliënt betrekken en activeren. Zoeken naar een evenwicht waarbij de cliënt en de context op één lijn staan. Daarnaast leren omgaan met moeilijke interacties. Een eigen draagvlak opbouwen en daarbij dit onderhouden. Hierin kan de cliënt zichzelf zijn en zich verder ontplooien.

 

Voor verdere uitleg boek je een intake of duik je in onze testimonials.