Levensdomeinen

Om de hulpcontinuïteit te garanderen werkt OTL doorheen acht levensdomeinen. De begeleider bij groeipad vertrekt vanuit de initiële hulpvraag en coördineert het traject in samenspraak met de cliënt. We werken samen met het netwerk van de cliënt en de zorgpartners, en zo creëren en verzekeren we de rode draad voor de cliënt. De ervaring leert, dat blokkades binnen een domein verholpen worden door stappen te zetten binnen andere domeinen. De begeleider bij groeipad volgt dit proces nauwgezet op en begeleidt de cliënt in zijn traject naar volwaardige re-integratie.

 

We erkennen acht levensdomeinen:

Onderwijs: terug de draad oppikken op school, het zelfstandig behalen van een diploma via examencommissie, tweedekansonderwijs of andere uitdagingen omtrent leren. In samenspraak met de school, het CLB, een zorgcoördinator en derden wordt gezocht naar een educatief toekomstplan.

Werk:  een zinvolle job- of dagbesteding. ‘Doen’ staat centraal: samen talenten verkennen, solliciteren en veilig aan de slag kunnen. Samen met diensten als GTB en VDAB wordt een zinvolle toekomst gebouwd.

Wonen: een gepast omgeving voor de client zijn of haar woon- en zorgnoden. Bouwen aan een thuis waar zelfredzaamheid en zorgcontuïniteit gegarandeerd zijn. Dit vertaalt zich vaak in de stap naar zelfstandig wonen.

Juridisch-financieel: een verstaanbare weg in complexe administratie. Van verzekeringsdossiers, tot contracten afsluiten omtrent wonen en werk. Kortom, zelfredzaam worden in het doorlopen van de formele processen die bij het leven horen.

Vrijetijd:  een zinvolle tijdbesteding. Zoeken naar hoe geluk en eigenwaarde kunnen groeien. Samen eigenheid vinden en erkenning geven aan het zelf en de maatschappij.

Lichaam en lichaamsbewustzijn:  zorgen voor een veerkrachtig, stressvrij en gezonde lichaamelijke balans aan de hand van verschillende technieken als kinesitherapie, ademhaling- en ontspanningsoefeningen, braingym, yoga, shiatsu …

Psycho-emotioneel: zelfontplooiing. Zoeken naar zelfkennis, een mentaal evenwicht, eigenwaarde, veerkracht en de nodige inzichten om gelukkig en vruchtvol in het leven te staan.

Directe en sociale context: het netwerk van de cliënt. Zoeken naar een evenwicht waarbij de cliënt en zijn of haar context op één lijn staan. Leren omgaan met moeilijke interacties, een eigen draagvlak opbouwen en onderhouden waarin de cliënt zichzelf mag en kan ontplooien.

 

Voor meer diepgaande uitleg boek je best een intake of duik in onze testimonials.