NAH - Open Therapeuticum Leuven

 
 

OpenSluit

Hoe kan u Open Therapeuticum Leuven steunen?

Met een gift

U kan een gift inbrengen in de personenbelasting of de bedrijfsbelasting. OTL is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), Ministerie van Welzijn
Bij een gift van 40 euro of meer:

• bedraagt de belastingvermindering in de personenbelasting maar liefst 45 procent
• kan de gift afgetrokken worden van het fiscaal resultaat van de vennootschap, met een maximum van 5 procent van het fiscaal resultaat

U kan een storting doen op het rekeningnummer: ING BE16 3300 7712 6774 BIC BBRUBEBB, op naam van Open Therapeuticum Leuven, Schoolstraat 20, 3020 Herent

U kan investeren in onze coöperatieve vennootschap OTL Invest, cvba Zo investeert u mee in de infrastructuur van Open Therapeuticum Leuven.
 

Met een legaat of een duolegaat

Met een legaat kunt u een som geld nalaten aan een organisatie met een goed doel. De begunstigde vereniging moet (in Vlaanderen) 8,8 % successierechten betalen.

Met een kunt u ervoor zorgen dat de vereniging waarin u gelooft een som geld krijgt, zonder dat u uw erfgenamen benadeelt. Met het duolegaat krijgen erfgenamen zelfs meer, zeker wanneer er geen familieband is tussen de overledene en de erfgenaam. Ook als er een familieband is, kan een duolegaat interessant zijn. Door die techniek zijn er immers minder successierechten verschuldigd.

Een voorbeeld: legaat en duolegaat

Jan laat 50.000 euro na aan zijn beste vriend Piet. Zonder duolegaat en na aftrek van de successierechten (45 %) krijgt Piet 27.500 euro. Met een duolegaat steunt Jan een goed doel en zorgt er tegelijk voor dat Piet meer krijgt. Kenmerkend voor een duolegaat is dat de vereniging de verplichting op zich neemt om álle successierechten te betalen, ook die van Piet. Jan maakt een testament op waarin hij Piet 30.000 euro nalaat en de vereniging 20.000 euro. De successierechten die de vereniging betaalt, bedragen in totaal: 15.260 euro. Dat is 20.000 x 8,8% = 1.760 euro voor het deel van de vereniging en 30.000 x 45% = 13.500 euro voor het deel van Piet. Piet krijgt dus meer en voor de vereniging blijft er ook een mooi bedrag van 4.740 euro over.

Nalatenschap 50.000 euro Zonder duolegaat Met duolegaat
Totaal successierechten 22.500
(45% van 50.000)
15.260
(45% van 30.000 + 8,8% van 20000)
Netto totaal nalatenschap 27.500 34.740
Piet krijgt 27.500 30.000
Vereniging krijgt 0 4.740
(20.000 – 15.260)

Als u interesse hebt om OTL in uw testament op te nemen, raadpleeg dan altijd een notaris

Open Therapeuticum Leuven

Ons centrum bestaat uit twee intergerelateerde zuilen.

De NAH werking / Private Stichting is een gedeeltelijk door het VAPH erkende en gesubsidieerde afdeling. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), al dan niet ten gevolge van een verkeersongeval. Voor deze focusgroep bieden we ondersteuning op de verschillende levensdomeinen van de persoon met een NAH. De Begeleider bij Groeipad (BBG)is de spilfiguur in dit proces. We streven naar een volwaardige maatschappelijke re-integratie van onze cliënten, door het aanwezige potentieel te optimaliseren. Dit realiseren we door een complementaire en interactieve samenwerking te creëren tussen alle betrokken partijen. Naast personen met NAH ontwikkelen we binnen de Private Stichting op dezelfde manier met jongeren en volwassenen die op zoek zijn naar algemene of doelgerichte ondersteuning bij bijvoorbeeld een eetstoornis, ADHD, etc.

In de OTL Groepspraktijk, connectief centrum, werken therapeuten zowel ondersteunend voor de NAH werking, als voor iedereen met stressgerelateerde of chronische klachten, allergieën, concentratieproblemen etc. Binnen de OTL Groepspraktijk speelt de Begeleider bij Groeipad van de NAH focusgroep een belangrijke rol in de opvolging van het begeleidingsproces. We vormen bruggen tussen de hulpvraag van de cliënt en het uiteindelijke doel.